Strona główna

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej
 Andrzeja Dudy

Aktywny logotyp strony Prezydenta RP


strona tytułowa

My, Damy i Kawalerowie Krzyża Wolności i Solidarności,

w roku, w którym mija 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego,

w dowód wdzięczności dla Stwórcy

za dar siły i wytrwałości w działaniu, jakim nas obdarzył

oraz w dowód pamięci o tych,

którzy Niepodległości Polski nie doczekali,

postanawiamy doprowadzić do powstania wotum

(z wizerunkiem Krzyża Wolności i Solidarności)

i do umieszczenia go w ołtarzu głównym

Bazyliki Mniejszej Świętej Brygidy w Gdańsku.

***

Autorem projektu elementów graficznych jest Mariusz Front

Wykonanie dla Instytutu Historycznego nn im. Andrzeja Ostoi Owsianego w Warszawie -
 Mirosław Lewandowski

. . . . . .